Yunus’u Neden Doğru Anlamıyoruz?

Yunus'u Neden Doğru Anlamıyoruz? - Emre Bağce

Yunus Emre’nin sıklıkla müracaat edilen şiirlerinden biri “Sözü bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz” dizesiyle başlar.

Bu şiiri okuyan, dinleyen herkes kendine göre ilham alır; kendi hissesine düşen pay nispetince Yunus’un dünyasına seyahat eder. Yunus “bencileyin” der, fakat her birimiz kendimizce, etrafımıza bu şiir vasıtasıyla öğüt verir, yol gösteririz.

Toplumun Yunus’a ilgi göstermesi, şiirlerini ezberlemesi, okuması elbette takdire şayan. Fakat şiirlerinin manası üzerinde düşünmeden ezbere okunması, hatta birçok vakit popüler kaygılarla kitleleri etkileme gayesi güden bir araca dönüşmesi düşündürücüdür.

Söz ola” şiiri anlam kaybına uğramış, malul edilmiş bir şiirdir. Ne vakit, nasıl başladığı meçhul bir yanlış anlama şiirin manasını ve biçemini/üslubunu bozmuştur.

Neden bahsediyoruz? Sorunun cevabına dair en makul ve kestirme yol şiirin orijinalini okumaktan geçiyor. Yedi beyitten meydana gelen şiirin aslı şöyle.

          Keleci bilen kişinün yüzini ag ide bir söz
          Sözi bişürüp diyenün işini sag ide bir söz

          Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı
          Söz ola agulu aşı balıla yag ide bir söz

          Kelecilerün bişürgil yaramazunı şeşürgil
          Sözün usıla düşürgil dimegil çag ide bir söz

          Gel ahî iy şehriyâri sözümüzi dinle bâri
          Hezâr gevher ü dînârı kara toprag ide bir söz

          Kişi bile söz demini dimeye sözün kemini
          Bu cihân Cehennemini sekiz uçmag ide bir söz

          Yüri yüri yolunıla gâfil olma bilünile
          Key sakın key dilünile cânına dâg ide bir söz

          Yûnus imdi söz yatından söyle sözi gâyetinden
          Key sakın o şeh katından seni ırag ide bir söz

535 Görüntüleme

Yorum Yazın