Ziya Paşa / Gazel-I

Âsafın mikdârını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini âlemde İnsan olmayan

Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini
Anlamaz hâl-i perîşânı perîşân olmayan

Rızkına kâni olan gerdüna minnet eylemez
Âlemin sultânıdır muhtâc-ı sultân olmayan

Kim ki korkmaz Hak’dan andan korkar erbâb-ı ukûl
Her ne isterse yapar Hak’dan hirâsân olmayan

İtirâz eylerse bir nâdân Ziyâ hâmûş olur
Çünki bilmez kadr-i güftârın sühandan olmayan

Şevval – 1291

Ziya Paşa
Gazel
751 Görüntüleme

Yorum Yazın